• kerntaak 5

Om een duidelijke route uit te stippelen die er uiteindelijk toe leidt dat je een interne opleiding kunt verzorgen binnen de buitensportopleiding of een buitensportorganisatie hebben we alles in duidelijke stappen omschreven. De ondersteunende documenten hiervoor vindt je op leerleeroute in Cumlaude bij buitensport C 2021-2022.

Inzet p5k1-interne stage CIOS 2022

Dmv de jaarplanning van blokA en B kun je zien welke les je wordt verwacht op het CIOS. De keuze van de specialisatie bepaald waar je welke les komt assisteren. Heb je KV op dat moment dan gaat dit voor, laat dit dan wel even aan Art weten.

OKD buitensport is dinsdag 6-7 uur vanaf P2 (Art en Ruben)
KD outdoor is woensdag 6-7 uur (Art)
Blok B & B1 is op vrijdag (Ruben)

Werkproces 5.1 Stel de beginsituatie vast

Voordat er een opleiding kan worden verzorgt binnen een vakdicipline van de buitensport moet er eerste goedkeuring plaats vinden door de buitensportdocent. Voordat je start aan het planingsverslag zul je een globaal plan moeten opstellen. Hierin staan de volgende onderdelen minimaal vermeld:

– De doelgroep / instructeurs in opleiding
– geschatte aantal deelnemers
– opleidingsmoment
– duidelijke omschrijving van de buitensportdicipline
– doelstelling van de opleiding

De bovenstaande informatie heb je nodig om aan het voorbereidingsverslag te kunnen beginnen. Het voorbereidingsverslag bestaat uit een deelrisicomanagement en een korte instructeursopleiding van minimaal 3 dagen.

Werkproces 5.2: Planningsverslag deel1 Risicobeheersing

De buitensportdicipline wordt uitvoerig omschreven d.w.v. een risicoplan. Het risicoplan is als volgt ingedeelt. Alle documenten dienen zowel als verslag dan op natschool worden aangeleverd. De layout van de buitensportopleiding moet worden gebruikt.

Planningsverslag Deel 2 Opleidingsplan

Het opleidingsplan is een verslag wat je moet uploaden binnen natschool. Het opleidingsplan bestaat uit de volgende onderdelen: