• kerntaak 3

Kerntaak 3 is het uitvoeren van organisatie- en proffessiegebonden taken. De opdrachten worden voor een groot deel intern uitgevoerd en dienen te worden geplaatst in Natschool. Onze opdrachten zijn netjes uitgewerkt in ons kt3 opdrachtenboek (zie downloads).
Planning mbt kerntaak 3, zie jaarplanning blok B en cumlaude

Werkproces Opdracht

– Opdracht 3.1 portfolio, Organiseren van een activiteit (project) waarbij sprake is van afstemming van werkzaamheden en begeleiding van medewerkers, vrijwilligers of stagiaires.
– 3.2 PvB diploma eerste hulp
– Opdracht 3.3 portfolio, Verrichten van beheer- en onderhoudstaken (deze opdrachten worden uitgegeven binnen de materiaal berging van CIOS Goes)
– Opdracht 3.4 portfolio:
a. Organiseren van een informatieavond, open dag voor (potentiële) SB-deelnemers en/of ouders/begeleiders.( gastheerrol)
b. Administratieve werkzaamheden verrichten waaronder (balie- en loketwerkzaamheden, kassawerk verrichten, ledenadministratie, rapportage, notulen)
– Opdracht 3.5 portfolio, Deelnemen aan interdisciplinair of extern overleg
– Opdracht 3.6 portfolio, verdieping in buitensport onderdeel, maken van een LVF met filmscript, maken van een instructievideo.
– Opdracht 3.7 portfolio, Uitvoeren taak met betrekking tot kwaliteitszorg (opstellen en uitvoeren kwaliteitsplan, veiligheidsanalyse, risicoanalyse, deze worden uitgegeven door de buitensportdocent)
– Opdracht 3.9 portfolio, Evaluatie van alle opdrachten van het portfolio

Verdeling van de opdrachten over het derde leerjaar

De zeven opdrachten moeten zodanig over het derde leerjaar verdeeld worden dat de leerling de opdrachten uitvoert in periode 1 en 2.

027