• kerntaak 4

UITLEG p5k2

P5k2 bestaat uit vier belangrijke onderdelen:

4.1. projectplan
4.2. voorbereiden van het project
4.3. uitvoering kt4
4.4. presentatie

[prettyfilelink size=”” src=”http://www.buitensportinstructeur.nl/buitensportinstructeur/wp-content/uploads/De-weg-door-kt4-versie2.pdf” type=”pdf”]Projectplan kt4 versie 2[/prettyfilelink]

Het projectplan (4.1) moet voldoen aan:

– De opdracht / vraag vanuit de opdrachtgever: aanleiding, achtergrond)
– Een beschrijving van het project en je werkzaamheden, bewegingsactiviteiten (incl. een ‘pakkende’ inleiding)
– Wat wordt je project-product ?
– Projectdoelen (SMART) en het gewenste resultaat
– Randvoorwaarden (tijd, budget, middelen, mensen)
– Behoefte-onderzoek / marktonderzoek / nulmeting.
– Begroting opstellen en PR plan maken.
– Samenstelling projectteam en de organisatie, doelgroep analyse
– SWOT analyse van de BPV instelling
– Wie zijn er bij betrokken en hoe heb je draagvlak gecreëerd ?
– Hoe ga je zorgen dat je deskundig wordt t.a.v. je project ?
– Wijze van evalueren

Tip: Kijk ook goed naar het beoordelingsprotocol 4.1.

[prettyfilelink size=”” src=”http://www.buitensportinstructeur.nl/buitensportinstructeur/wp-content/uploads/voortgansrapportage-kt4-versie2.pdf” type=”pdf”]voortgansrapportage kt4 versie 2[/prettyfilelink]

Voorbereiden van het project (4.2)

Voor het tweede verslag, welke je ook inlevert op natschool, moet je het volgende aanleveren:

– Werven van medewerkers / collega’s / vrijwilligers
– presenteren van je projectplan op de stageplek
– Opstellen en uitvoeren PR-plan
– Vergaderingen plannen, bijwonen en evt. voorzitten
– Definitief vaststellen van inhouden van het projectproduct (wat blijft er achter ?)
– Bewaakt de voortgang (planning) van het project
– De voortgang bespreken en rapporteren met opdrachtgever.
– Verdiep je in literatuur over je onderwerp