Tijdens blokA loop je  stage uren bij een buitensportbedrijf, dit zal voornamelijk plaats gaan vinden tijdens periode 3 en 4 van het studiejaar. Kijk hier voor de stageindeling van 2017-2018:

[prettyfilelink size=”” src=”http://www.buitensportinstructeur.nl/buitensportinstructeur/wp-content/uploads/cios-Blok-C-B-en-A-Buitensport-BPV-17-18-versie-2.pdf” type=”pdf”]cios Blok C & B en A Buitensport BPV 17-18 versie 2[/prettyfilelink]

Categorieen van de BPV  – open hier de toelichting op de categorieen
Procedure stagecontract – open hier de procedure van het stagecontract
Alle BPV bedrijven van CIOS Goes-Breda – open hier de pagina met de BPV-bedrijven

Alle documenten m.b.t. de BPV kun je vinden in downloads, tevens de stagebeoordeling.

De BPV mag worden gelopen tijdens de reguliere lesweken van het gehele schooljaar en in de vakanties, themaweken etc.
De invulling van de uren op de BPV-dagen gebeurt in overleg met de BPV-begeleider.

Indeling van de stageuren:
Blok A (regulier CIOS): 100 uur
BWR stage: 100 uur
KKV (regulier CIOS): 60 uur

Verdeling van de stage uren voor KKV:

De student moet voor het keuzevak 60 sbu’s (studiebelastingsuren) besteden aan observeren, meedoen en voorbereiden en verzorgen van (onderdelen van) trainingen en het evalueren daarvan. De student moet 60 uren actief op het stageadres aanwezig zijn.

In overleg met de docent zijn de 60 uur te combineren met je profielstage.

De BPV moet worden gelopen tijdens de reguliere lesweken en de schoolvakanties van het gehele schooljaar (periode september t/m juli) gedurende minimaal 1 dag per week .

De invulling van de uren op de BPV-dagen gebeurt in overleg met de BPV-begeleider.

 

3e jaar N4 3e jaar N3 MBO+ instroom MBO+ doorstroom Deeltijd
totaal 520 uren 580 uren 340 uren 406 uren i.o.m.

Blok C (regulier CIOS N4): 720 uur 
Blok C (MBOplus & deeltijd): 440 uur