• specialisatie IRF rafting

De raftspecilisatie gaat volgens de IRF-eindtermen en in samenwerking met de nderlandse raftbond. meer info: website raftbond. Naast deze specialisatie kunnen studenten ook de cursus Stadium-guide IRF volgen i.s.m. Dutch waterdreams.

Omschrijving

Het diploma Raft Guide III is een diploma waarmee men op WW III zelfstandig met een groep mag varen. IRF II gaat door i.s.m. CIOS Heerenveen, of we IRF III kunnen garanderen laten we binnenkort weten op onze website.

raftbewerkt

Opleidingsduur

Men moet ervan uitgaan dat dit diploma niet zomaar te behalen is voor diegenen die vrijwel geen ervaring hebben met het varen op wildwater. Uitgaande van een basiservaring op wildwater moet men rekening houden met minimaal 5-6 weken riviertraining plus een stagetraject op WW 3. Indien men een redelijke ervaring heeft met het varen op wildwater dan is de opleidingsduur 14-16 dagen theorie/praktijk + 1 dag examen.
Een deel van de opleiding zal een buitenlandstage zijn. Deze zal plaatsvinden op een externe locatie met wildwaterrivieren die minimaal WW III hebben. Heeft men heel veel ervaring met het varen op wildwater, en daarbij ook redelijk wat raft-ervaring, dan zullen zeer waarschijnlijk 4-5 opleidingsdagen + 1 dag examen volstaan. Voor het verkrijgen van het Raft Guide III diploma moet men kunnen aantonen dat men minimaal 30 afvaarten op verschillende trajecten en met onafhankelijke deelnemers gevaren heeft op minimaal WW III niveau of hoger.

RAFT GUIDE III: EISEN EN EINDTERMEN

Om in aanmerking te komen voor deelname aan het examen voor Raft Guide III moet men;

– Minimaal 18 jaar oud zijn
– In bezit zijn van een geldig Rode Kruis EHBO certificaat of gelijkwaardig certificaat
– In bezit zijn van een recent Rode Kruis Reanimatie certificaat of gelijkwaardig certificaat
– De opleiding tot Raft Guide III te hebben gevolgd en afgemaakt of kunnen aantonen een soortgelijke training in zijn geheel te hebben gevolgd en afgemaakt. (Onder soortgelijke training wordt verstaan een training die, met de benodigde vaardigheden en kennis, volledig opleidt tot het veilig en competent leiden van een raft-afvaart op WW III)

De opleiding tot Raft Guide III of soortgelijke training is verplicht de volgende onderwerpen in zich te hebben;

A Vaardigheden Vaardigheids- en raftingtechnieken; Trainen van de bemanning en het management; Noodsituatie- en reddingstechnieken
B Materiaalkennis; Veiligheids- + noodprocedures; Riviertheorie, Leiderschap; Signalen

Tijdens de opleiding een raft hebben begeleid onder supervisie en tot tevredenheid van een Instructor IRF / bevoegde trainer op ten minste dertig wildwater afvaarten met stroomversnellingen van dezelfde klasse of hoger dan de afvaart op welke men van plan is een rafttocht te leiden; Zich vertrouwd hebben gemaakt met de afvaart op elk nieuw wildwatertraject waarop zij van plan zijn een afvaart te leiden (Alpenstage)

Nieuwe regels van de IRF die we vanaf 1 juli 2010 moeten hanteren:

-Iedereen die aan een examen deelneemt, moet bij aankomst vooraf, kopie van zijn geldige diploma EHBO + reanimatie kunnen overleggen
– Iedereen die aan een examen deelneemt, moet bij aankomst vooraf, zijn afvaarten kunnen tonen op het water / guide niveau waarvoor men examen gaat doen, dit moet door bedrijf / organisatie afgetekend zijn, of men moet een gedetailleerd logboek kunnen overleggen.
– Men moet een flip & re-flip scenario kunnen uitvoeren binnen 2 minuten , dat wil zeggen, boot omtrekken, erop klimmen, koppentellen en mededelen aan examinator, re-flippen en weer in de boot klimmen, dit alles gebeurd met peddel. Men krijgt 1 herkansing bij het mislukken van deze oefening. De flip opdracht vind plaats in keerwater of zeer lichte stroming van rivier.
– Men moet touwtakel technieken beheersen en laten zien, Z-drag en 3:1 kunnen toepassen.
– Men moet werptouw technieken beheersen en kunnen laten zien.

Om een diploma officieel te maken moet men € 65,00 betalen, dat is voor 2 jaarlijkse lidmaatschap NRB en 2-jaarlijkse bijdrage IRF. Na 2 jaar moet men weer € 65,00 betalen voor verlenging voor 2 jaar ( dit is bedrag kan nog varieren). De eindtermen voor het Raft Guide III diploma worden getoetst middels een theorie- en praktijkexamen.De IRF (International Rafting Federation) heeft een aantal diploma’s die in vrijwel de gehele wereld erkend worden. Deze diploma’s zijn opgesteld aan de hand van bepaalde eisen en regels waaraan men moet voldoen en waarvoor men een examen moet afleggen. Tijdens deze examens, die onder auspiciën staan van de IRF, zal dan ook altijd een IRF afgevaardigde aanwezig zijn voor de beoordeling van de deelnemers.