• specialisatie nkbv ski voorklimmen

Tijdens de opleidingsweek in frankrijk zullen we eerst het officiele traject van OV (outdoor Voorklimmen) afsluiten en het klimvaardigheidsbewijs behalen, daarna kan de specialisatie van SKI3-OV pas starten/instromen. De opgegeven studenten van blokC moeten het volgende regelen:

– contact opnemen met mountainnetwork: ardennen@mountain-network.eu (planning opleiding etc. loopt in overleg met mountain-network)
– lid worden van de NKBV en aanschaffen klimkaart Belgie
– portofliomap ontvangen van Art mbt de NKBV

Tijdens de opleidings van SKI3/OV krijg je dan ook de portofoliomap met daarin:

– het werkboek SKI3 met de verplichte opdrachten
– het werkboek SKI3 met de voorbereidende leertaken
– instructeurshandleiding SKI3

Kopie van topklim

Informatie over het specialisatietraject:

De sportkliminstructeur verzorgt sportklimcursussen. Tijdens een sportklimcursus brengt hij de cursisten de voor het behalen van het klimvaardigheidsbewijs vereiste klim- en zekeringstechnieken bij. Hij maakt de cursisten bewust van hun eigen handelen en hun verantwoordelijkheid voor hun klimpartner en spreekt ze aan op onveilig of ongewenst gedrag. De sportkliminstructeur heeft een voorbeeldfunctie en adviseert cursisten en eventueel ouders/ begeleiders ten aanzien van vervolgmogelijkheden in de klimsport en de aanschaf van klimmateriaal. Tijdens het leertraject is de praktijkbegeleider ten allen tijde eindverantwoordelijk!
De leertrajecten voor sportklimbegeleider en sportkliminstructeur zijn gebaseerd op de kwalificatiestructuur sport. De niveau-aanduiding (bijv. SKB2 of SKI3) hangt samen met de mate van verantwoordelijkheid van de betreffende functionaris. De functies sportkliminstructeur Indoor Toprope, Indoor Voorklimmen, Outdoor Voorklimmen en Adventure Klimmen, zijn alle gerangschikt onder niveau 3 van de kwalificatiestructuur sport (KSS). Ze bouwen echter op elkaar voort qua complexiteit van de klim- en zekertechnische handelingen en het terrein waarin deze handelingen plaatsvinden.

Opleidingseisen:

– minimaal 18 jaar oud bij behalen Proeve van Bekwaamheid
– NKBV-lidmaatschap
– Stageplek (d.w.z. een organisatie waar je de betreffende leertaken kunt uitvoeren en waar je door een NKBV-erkende praktijkbegeleider en leercoach wordt begeleid)

Specifieke instroomeisen sportkliminstructeur outdoor voorklimmen:

– klimvaardigheidsbewijs outdoor voorklimmen (of voldoende cijfer voorklimmen/rotsklimmen CIOS)
– UIAA V on sight voorklimmen in outdoor voorklim terrein
– klimvaardigheidsbewijs adventure klimmen + eigen ervaring met adventure klimmen (gewenst)
– EHBO (verplicht)
– diploma SKI-IV of SKB2 outdoor (gewenst, EVC-procedure CIOS-traject)

Sportklimtrainer 3:

– 6a on sight kunnen indoor voorklimmen
– diploma SKI-IV (of sooortgelijk aantoonbaar niveau)
– ervaring als sportkliminstructeur indoor voorklimmen

Eigen materiaal:

– klimhelm
– goedgekeurde gordel en materiaal
– materiaal: abseilacht, diverse prussiktouwtjes, zelfzekeringschling, 8 setjes, 6 carabiners (schroef), wrijvingsschoenen, magnesiumzakje, mes (met veiligheidssluiting), persoonlijke ehbo, klimrugzakje.

Materiaal van de opleiding:

– touwen en touwzakken
– eventueel setjes en helmen
– topo’s
– overig specifiek materiaal

Let op: de statussen sportkliminstructeur en sportklimtrainer zijn op alle niveaus nationaal gecertificeerd door het Ministerie van VWS. Ondanks Europese verdragen, wordt deze functie nog niet in Frankrijk erkend bij het op commerciële basis verzorgen van kliminstructie in rots. Hiervoor is een Frans diploma benodigd.